Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
₹ 1,190.00
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा

यलो मस्टर्ड ऑइल केक हा बियाण्यांमधून तेल काढल्यानंतर उरलेला अवशेष असतो. यलो मस्टर्ड ऑईल केक झाडांच्या वाढीसाठी फायदेशीर आहे.