ऑरगॅनिक बाजरी आणि दलिया ऑनलाइन खरेदी करा | बाजरीचे दुकान – Organic Gyaan
Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
पासून ₹ 600.00
पर्याय दाखवा

बाजरी आणि दलिया

फिल्टर करा

उपलब्धता
किंमत
सिरिधन्य बाजरी

13 पुनरावलोकने
पासून ₹ 600.00
पर्याय दाखवा
सेंद्रिय कांगणी / फॉक्सटेल बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 105.00
पर्याय दाखवा
कोडो बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 115.00
पर्याय दाखवा
छोटी बाजरी/सामा

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
ब्राऊन टॉप बाजरी

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 135.00
पर्याय दाखवा
नाचणी / फिंगर बाजरी

3 पुनरावलोकने
पासून ₹ 80.00
पर्याय दाखवा
1.0 kg
जौ दलिया / बार्ली लापशी

1 पुनरावलोकन करा
₹ 200.00
1.0 kg
0.5 kg
प्रोसो बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 140.00
पर्याय दाखवा
1.0 kg
मोती बाजरी/बाजरी

5 पुनरावलोकने
₹ 160.00
1.0 kg
मल्टी ग्रेन लापशी

1 पुनरावलोकन करा
₹ 210.00
1.0 kg
Whatsapp