Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
₹ 1,190.00
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा

किंमत

किंमत, पेमेंट आणि वितरण

  • सर्व लागू करांसह ऑरगॅनिक ग्यानच्या वेबसाइटवरील ऑर्गेनिक ग्यानच्या सध्याच्या सूची किंमतीमध्ये वस्तूंची किंमत नमूद केलेली असेल. खरेदी केलेल्या मालाची डिलिव्हरी तारीख JAJOO ORGANICS LLP द्वारे कोणतीही वस्तू/उत्पादन खरेदी करण्याची ऑफर यशस्वीरीत्या स्वीकारल्यानंतरच कळवली जाईल आणि ती खरेदीदाराला कळवली जाईल मालाची डिलिव्हरी विनामूल्य असू शकते किंवा नसू शकते आणि JAJOO ORGANICS LLP द्वारे वेळोवेळी विहित केलेल्या काही अटींच्या अधीन राहतील.
  • ग्राहकाच्या सत्यतेवर संशय असल्यास किंवा कोणतीही अपूर्ण ऑर्डर/एस किंवा वस्तू उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव कोणतीही ऑर्डर नाकारण्याचा अधिकार सेंद्रिय ज्ञान राखून ठेवते. कोणत्याही कारणास्तव कोणताही आदेश नाकारला गेल्यास कोणत्याही नुकसान किंवा नुकसानीसाठी किंवा कोणत्याही दाव्यासाठी सेंद्रिय ज्ञान कोणत्याही व्यक्तीला जबाबदार राहणार नाही.
  • कॅटलॉग/वेबसाइटमध्ये वस्तूंच्या वर्णनात किंवा किंमतीमध्ये त्रुटी असल्यास, सेंद्रिय ज्ञान योग्य किंमतीला वस्तू पुरवण्याचा अधिकार राखून ठेवते आणि खरेदीदार योग्य किंमत देण्यास बांधील असेल. खरेदीदार ऑर्डर रद्द करणार नाही किंवा वस्तूंची डिलिव्हरी स्वीकारणार नाही. किमतीतील तफावतीच्या बाबतीत, JAJOO ORGANICS LLP कोणत्याही ऑर्डरला अंतिम रूप देण्यापूर्वी योग्य किंमतींची पुष्टी करण्यापूर्वी खरेदीदाराशी तपासणी करेल.
  • JAJOO ORGANICS LLP स्वतःच्या वतीने कोणत्याही त्रुटी किंवा चुकांसाठी कोणतेही दायित्व स्वीकारत नाही. खरेदीदार/वापरकर्त्याने ऑर्डर केलेल्या उत्पादनाची डिलिव्हरी ज्या पत्त्यावर करायची आहे ती सर्व बाबतीत बरोबर आणि योग्य असली पाहिजे, JAJOO ORGANICS LLP अपूर्ण पत्त्यासाठी डिलिव्हरी होण्यास उशीर करण्यास जबाबदार असणार नाही.
  • हे विशेषतः सूचित केले जाते की खरेदीदार/वापरकर्त्याकडून पेमेंट मिळाल्यानंतरच, JAJOO ORGANICS LLP खरेदीदार/वापरकर्त्याने प्रदान केलेल्या शिपिंग पत्त्यावर प्राप्तकर्त्याला उत्पादनाची डिलिव्हरी करण्याची व्यवस्था करेल. या साइटवर खरेदीदार/वापरकर्त्याने दिलेले कोणतेही आणि सर्व ऑर्डर हे खरेदीसाठी दृढ वचनबद्ध आहेत आणि आपण व्यवहार पूर्ण करण्यास बांधील आहात आणि कोणत्याही प्रकारे त्यास विरोध करू नका.
  • ऑर्डर देण्यापूर्वी खरेदीदार/वापरकर्त्याला उत्पादनाचे वर्णन काळजीपूर्वक तपासण्याचा सल्ला दिला जातो.

हमी

  • ऑरगॅनिक ग्यान हमी देतो की डिलिव्हरीच्या वेळी माल ऑर्गेनिक ग्यानने दिलेल्या वर्णनाशी संबंधित असेल अन्यथा कोणत्याही बदलासाठी खरेदीदाराकडून मंजूरी मिळेल.

मर्यादा

  • कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे, कराराचा भंग झाल्यामुळे किंवा ऑर्डर केलेल्या वस्तूंच्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीमुळे खरेदीदाराचे कोणतेही थेट नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास सेंद्रिय ग्यान जबाबदार राहणार नाही. कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे, कराराचा भंग, चुकीचे वर्णन केल्यामुळे, खरेदीदाराला झालेल्या कोणत्याही अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नफ्याच्या, परिणामी किंवा इतर आर्थिक नुकसानासाठी कोणत्याही परिस्थितीत सेंद्रिय ज्ञान खरेदीदार किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षास जबाबदार राहणार नाही. कोणत्याही अंदाजे वितरण तारखेची पूर्तता करण्यात अपयश किंवा अन्यथा