Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
₹ 1,190.00
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा

बाजरी

फिल्टर करा

उपलब्धता
किंमत
उत्पादन प्रकार
सिरिधन्य बाजरी

30 पुनरावलोकने
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
कांगणी / फॉक्सटेल बाजरी

19 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
सिरिधान्य बाजरीचे पीठ / आटा / सक्रिय पीठ

17 पुनरावलोकने
पासून ₹ 700.00
पर्याय दाखवा
कोडो बाजरी/कोद्रा

19 पुनरावलोकने
पासून ₹ 115.00
पर्याय दाखवा
छोटी बाजरी / समई

17 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
फॉक्सटेल बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

13 पुनरावलोकने
पासून ₹ 135.00
पर्याय दाखवा
कोडो बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

12 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
सेंद्रिय बार्नयार्ड (झांगोरा) बाजरी

11 पुनरावलोकने
पासून ₹ 130.00
पर्याय दाखवा
पर्याय दाखवा
नाचणीचे पीठ / फिंगर बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

12 पुनरावलोकने
पासून ₹ 85.00
पर्याय दाखवा
बार्नयार्ड बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

9 पुनरावलोकने
पासून ₹ 140.00
पर्याय दाखवा
थोडे बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

14 पुनरावलोकने
पासून ₹ 135.00
पर्याय दाखवा
फिंगर बाजरी

15 पुनरावलोकने
पासून ₹ 80.00
पर्याय दाखवा
ब्राउनटॉप बाजरीचे पीठ / सक्रिय पीठ

11 पुनरावलोकने
पासून ₹ 225.00
पर्याय दाखवा
मोती बाजरी दलिया / बाजरी दलिया

8 पुनरावलोकने
₹ 180.00
राजगिरा बाजरीचे धान्य - 450 ग्रॅम

10 पुनरावलोकने
₹ 190.00
सिरिधान्य बाजरीचे लाडू

10 पुनरावलोकने
₹ 1,190.00
9 स्टॉकमध्ये आहे
सेंद्रिय बाजरी / मोती बाजरी

12 पुनरावलोकने
₹ 160.00
प्रोसो बाजरी (पानिवरगु)

12 पुनरावलोकने
पासून ₹ 140.00
पर्याय दाखवा
बार्ली/जाऊ

2 पुनरावलोकने
₹ 180.00
ज्वारी बाजरी धान्य सेंद्रिय

7 पुनरावलोकने
पासून ₹ 85.00
पर्याय दाखवा
फॉक्सटेल बाजरीचे लाडू

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 330.00
पर्याय दाखवा
बार्नयार्ड बाजरीचे लाडू

6 पुनरावलोकने
पासून ₹ 330.00
पर्याय दाखवा
कोदो बाजरीचे लाडू

7 पुनरावलोकने
पासून ₹ 330.00
पर्याय दाखवा
छोटे बाजरीचे लाडू

8 पुनरावलोकने
पासून ₹ 330.00
पर्याय दाखवा
41 निकाल