सेंद्रिय बाजरी ऑनलाइन खरेदी करा | अनपॉलिश केलेले बाजरी – Organic Gyaan
Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
पासून ₹ 600.00
पर्याय दाखवा

बाजरी

फिल्टर करा

उपलब्धता
किंमत
सिरिधन्य बाजरी

14 पुनरावलोकने
पासून ₹ 600.00
पर्याय दाखवा
सेंद्रिय कांगणी / फॉक्सटेल बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 105.00
पर्याय दाखवा
कोडो बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 115.00
पर्याय दाखवा
1.0 kg
कोडो बाजरीचे पीठ

2 पुनरावलोकने
₹ 235.00
छोटी बाजरी/सामा

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
1.0 kg
फॉक्सटेल बाजरीचे पीठ

2 पुनरावलोकने
₹ 225.00
झांगोरा / बार्नयार्ड बाजरी

2 पुनरावलोकने
पासून ₹ 130.00
पर्याय दाखवा
ब्राऊन टॉप बाजरी

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 135.00
पर्याय दाखवा
नाचणीचे पीठ / फिंगर बाजरीचे पीठ

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 85.00
पर्याय दाखवा
नाचणी / फिंगर बाजरी

3 पुनरावलोकने
पासून ₹ 80.00
पर्याय दाखवा
0.5 kg
बाजरीचे पीठ / मोती बाजरीचे पीठ

2 पुनरावलोकने
₹ 98.00
1.0 kg
थोडे बाजरीचे पीठ

1 पुनरावलोकन करा
₹ 260.00
1.0 kg
बार्नयार्ड बाजरीचे पीठ

1 पुनरावलोकन करा
₹ 260.00
1.0 kg
ब्राऊन टॉप बाजरीचे पीठ

1 पुनरावलोकन करा
₹ 275.00
1.0 kg
प्रोसो बाजरी

5 पुनरावलोकने
पासून ₹ 140.00
पर्याय दाखवा
1.0 kg
मोती बाजरी/बाजरी

5 पुनरावलोकने
₹ 160.00
फॉक्सटेल बाजरीचे लाडू

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
0.5 kg
सिरिधान्य बाजरीचे लाडू

1 पुनरावलोकन करा
₹ 1,190.00
बार्नयार्ड बाजरीचे लाडू

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
0.5 kg
कोदो बाजरीचे लाडू

1 पुनरावलोकन करा
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
ब्राउनटॉप बाजरीचे लाडू

2 पुनरावलोकने
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
0.5 kg
छोटे बाजरीचे लाडू

2 पुनरावलोकने
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
Whatsapp