श्रीमद भगवद्गीता - A8 आकार – Organic Gyaan
Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
पासून ₹ 600.00
पर्याय दाखवा

भगवद्गीता - A8

₹ 2,450.00
कर समाविष्ट.
1 पीसी

भगवद्गीता, ज्याचा अर्थ 'सर्वोच्च गीत' आहे, मूळतः वेद व्यासांनी प्रकट केला होता आणि भगवान गणेशाने लिहिला होता. हे भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील पवित्र संभाषण आहे.

भगवत गीता A6 हे द्वैत, अद्वैत आणि विशिष्ठद्वैत यांसारख्या संस्कृत साहित्य, आगमास, धर्मशास्त्र, पुराणसंस्कार, न्यासकार आणि इतयकारांमध्ये पारंगत असलेल्या विविध तात्विक शाळांमधील प्रमुख संस्कृत विद्वानांच्या पॅनेलने कुशलतेने तयार केले आहे. भाषाशास्त्र इ.

आम्ही आमच्या संपादक मंडळासह आणि संशोधकांसह आम्ही प्रकाशित केलेल्या सर्व आवृत्त्यांसाठी सखोल विश्लेषणात्मक आणि संपादकीय संशोधन करतो. म्हणून, आम्ही विशिष्ट विचार किंवा तत्त्वज्ञानाचे पालन करत नाही. त्याऐवजी आम्ही वेगवेगळ्या विचारसरणींशी संबंधित विविध भाष्ये विचारात घेतो आणि आमच्या पुस्तकांमधील सामग्री अस्सल, गैर-सांप्रदायिक दृष्टिकोनातून सादर करतो.

आपल्या प्राचीन द्रष्ट्यांनी आणि ऋषीमुनींनी पवित्र शास्त्रांच्या अतींद्रिय ज्ञानाचा खजिना पिढ्यानपिढ्या जपून ठेवला आहे, जो आजही आपल्याला उपलब्ध आहे. भावी पिढीला या धर्मग्रंथांचे खरे सार न गमावता त्यांचे अस्सल अर्थ सांगणे हे आमचे ध्येय आहे. म्हणून, आम्ही लेखकत्वाचे श्रेय या पवित्र ग्रंथांच्या मूळ प्रकटकांना देतो जसे की महर्षी व्यास/महर्षी वाल्मिकी आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा अनुवादकांना नाही.

Whatsapp