Left खरेदी चालू ठेवा
तुझा आदेश

तुमच्या कार्टमध्ये तुमच्याकडे कोणतेही आयटम नाहीत

तुम्हालाही आवडेल
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा

बाजरी आणि दलिया

फिल्टर करा

उपलब्धता
किंमत
सिरिधन्य बाजरी

28 पुनरावलोकने
पासून ₹ 650.00
पर्याय दाखवा
कोडो बाजरी

18 पुनरावलोकने
पासून ₹ 115.00
पर्याय दाखवा
छोटी बाजरी/सामा

16 पुनरावलोकने
पासून ₹ 125.00
पर्याय दाखवा
ब्राउनटॉप बाजरी

9 पुनरावलोकने
पासून ₹ 210.00
पर्याय दाखवा
नाचणी / फिंगर बाजरी

15 पुनरावलोकने
पासून ₹ 80.00
पर्याय दाखवा
जौ दलिया / बार्ली लापशी

6 पुनरावलोकने
₹ 200.00
मोती बाजरी दलिया / बाजरी दलिया

8 पुनरावलोकने
₹ 180.00
राजगिरा / राजगिरा

10 पुनरावलोकने
₹ 160.00
प्रोसो बाजरी

12 पुनरावलोकने
पासून ₹ 140.00
पर्याय दाखवा
मोती बाजरी/बाजरी

12 पुनरावलोकने
₹ 160.00
मल्टी ग्रेन लापशी

6 पुनरावलोकने
₹ 210.00
बार्ली/जाऊ

2 पुनरावलोकने
₹ 180.00
गहू लापशी

5 पुनरावलोकने
₹ 160.00
Whatsapp